Renovering

Det finns många anledningar till att söka snabb finansiering, speciellt när det kommer till mindre verksamheter med ett litet kassaflöde och begränsad tillgång till kapital. Det kan handla om att en maskin går sönder inför ett större projekt, en bil som inte startar eller att restaurangens enda ugn inte fungerar lika bra som den brukar. På sikt kan sådana oförutsedda händelser få stora negativa konsekvenser. Dels så påverkar det lönsamheten och ens rykte på marknaden, och i vissa fall så kan hela verksamheten tvingas lägga ned.

Hur löser man det?

För att lösa problem där exempelvis maskiner behöver köpas in eller repareras så är den gemensamma nämnaren ett behov av kapital. Om det inte finns tillgängligt internt inom företaget så behöver en söka sig externt. Ifall det som inte fungerar är vitalt för verksamheten så innebär det att tid är den viktigaste faktorn för att hålla saker igång.

Oförutsedda kostnader är svåra att skydda sig mot och det är inte alltid ens budget är planerad för sådana. Samtidigt så går det inte att ignorera dessa utmaningar, utan det är viktigt att beräkna hur mycket ens verksamhet kan lägga undan varje månad för att kunna hantera det. Ett sätt att göra detta på är att skapa en översikt över hela ens balansräkning. Fundera över vilka tillgångar som används och hur höga riskerna är att något oförutsett händer dom. Fortsätt med att beräkna hur höga kostnaderna eventuellt skulle kunna bli och vilken skada det innebär om exempelvis en bil inte fungerar under en veckas tid.

Ifall ett problem uppstår som inte är hanterbart internt så kan extern finansiering vara en lösning då det begränsar förlusten i att inte kunna arbeta. Idag så finns det många alternativ till snabb finansiering jämfört med förr då ett företagslån var något som tog lång tid. Snabba företagslån har vanligtvis en högre ränta men kan vara gynnsamma då det begränsar förlusten i att inte kunna bedriva sin verksamhet.

Ansök om ett företagslån här

 

Expansion

Likviditet

Kassaflöde

Fakturor

 

Tillbaka till lånesyften

kr

Lånebelopp för litet
  • Månatlig återbetalning:
    kr
  • Totalt att återbetala:
    kr
Ansök här

Avgiften är ett exempel. Den faktiska månadsavgiften baseras på en helhetsbedömning av ditt företag.

01.06.2020
Som bekant så är det fortsatt turbulenta tider för småföretagare och inga tydliga svar på... Läs mer…
16.10.2019
Tillfälliga driftstörningar Dessavärre upplever vi tillfälliga driftstörningar som kan förlänga... Läs mer…
21.08.2019
Kick-off med jobbet? Semestertiderna rör sig mot sitt slut och de flest verksamheter är tillbaka på... Läs mer…
28.05.2019
Även väl fungerande företag kan stöta på temporära, säsongsberoende och återkommande utmaningar.... Läs mer…