Nyheter

21.9.2017

Transparent och tydlig prissättning

För oss är det viktigt att verksamheten är transparent. Detta syns till exempel genom att du alltid med hjälp av låneräknaren på vår webbplats kan se det månatliga avbetalningsbeloppet och det totala återbetalningsbeloppet med olika avbetalningstider, utan dolda kostnader eller andra överraskningar.

15.8.2017

Våra kunder är nöjda med att det går lätt och snabbt att göra en låneansökan och att kundbetjäningen är god

Vi frågade kunderna hur väl vi har lyckats betjäna dem. Kunder som använt tjänsten OPR-Företagslån gav tjänsten ett bra betyg och var särskilt nöjda med att det går lätt och snabbt att göra en låneansökan och att lånet betalas snabbt. Kunderna upplevde också att kundbetjäningen är av mycket god kvalitet.

Kundnöjdhetsenkäten för tjänsten OPR-Företagslån genomfördes som en e-postenkät våren 2017 och den besvarades av 30 kunder. Syftet med enkäten var att få respons för att kunna vidareutveckla lånetjänsten. Merparten av de tillfrågade (60 %) arbetar i företag med 2–5 anställda och 93,3 procent är ägare av företaget.

Kunderna nöjda med lånetjänsten

Kunderna är nöjda med lånetjänsten och att det går smidigt att göra en låneansökan. På frågan ”När du ansökte om lån hos oss, hur skulle du sammanfatta din upplevelse?” gav 53,3 procent av de tillfrågade det nästbästa betyget 4. Det högsta betyget (5) gav 46,7 procent av de tillfrågade. Lånetjänstens smidighet bedömes på skalan 1–5. Medeltalet för betygen var 4,5.

När du ansökte om lån hos oss, hur skulle du sammafatta din upplevelse?
Den viktigast orsaken att välja OPR-Företagslån är att det går lätt och snabbt att göra en låneansökan. När vi frågade om orsakerna till att kunderna valde just tjänsten OPR-Företagslån visade sig den viktigaste orsaken vara ”Enkelt att ansöka”: 76,7 procent av de tillfrågade valde detta alternativ. Orsaken ”Lånet betalas ut snabbt” valdes av 63,3 procent av de tillfrågade. Lånevillkor som passar mina behov (26,7 %) var det tredje populäraste valkriteriet. OPR-Företagslån har uttryckligen satsat på att det ska gå så lätt och snabbt som möjligt för kunden att göra en låneansökan och att lånet betalas ut snabbt. 

I enkäten utredde vi också för vilket ändamål kunderna ansöker om och använder företagsfinansiering. Svaren visade att företagskredit söks särskilt för investeringar och olika anskaffningar samt för att utveckla verksamheten. Även ett plötsligt underskott i kassan är en vanlig orsak att ansöka om finansiering via tjänsten OPR-Företagslån. 

Kundbetjäningen tillgodoser behoven

56,7 procent av de svarande har fått tillräckligt med stöd från kundbetjäningen. 43,3 procent av de tillfrågade uppgav att de ännu inte har behövt hjälp av kundbetjäningen. De som använt kundbetjäningen kunde också noggrannare bedöma hur lyckad den varit. Hela 64,7 procent av de tillfrågade gav kundbetjäningen det högsta betyget (5). 35,3 procent gav kundbetjäningen betyget 4. Det genomsnittliga betyget för kundbetjäningen på skalan 1–5 blev 4,7.

Hur nöjd är du med vår kundtjänst?
Vi frågade också hur många av kunderna som skulle rekommendera tjänsten OPR-Företagslån. På skalan 0–10 valde 23,3 procent av de tillfrågade betyget 9 och 26,7 procent det högsta betyget 10. Villigheten att rekommendera tjänsten visar att tjänstehelheten är högklassig och motsvarar kundernas behov. 

Ett mål med undersökningen var att få information som kan användas för att förbättra tjänsten. Vi fick utvecklingsidéer i anslutning till bland annat prissättning, återbetalningens flexibilitet och betalningstid. OPR-Företagslån strävar efter att kontinuerligt förbättra tjänsten i enlighet med kundernas behov. Vi tackar alla som besvarade enkäten för utvecklingsidéerna och synpunkterna.

13.6.2017

Vad är nyckeln till framgång i dagens företagsklimat?

Vår produktägare och handläggare för företagslån Johan Lohman delar med sig av sina erfarenheter kring företagsfinansiering samt inom OPR-Företagslån.

SE VIDEO HÄR

5.6.2017

Sveriges nationaldag – OPR-Företagslån

Vi på OPR-Företagslån tar gärna emot ansökningar när som helst på dygnet. I och med att tisdag den 6 Juni är en röd dag så vill vi uppmärksamma er om att alla ansökningar som inkommer efter 16:00 måndag den 5 juni kommer först bli hanterade under onsdag den 7 juni.

Kom ihåg att du alltid är välkommen att läsa mer och ansöka om ett företagslån på www.opr-foretagslan.se

Du kan också följa oss på Facebook och LinkedIn.

Ha en trevlig nationaldag önskar vi på OPR-Företagslån!

Sidor

Kundtjänst

Öppet vardagar 09:00-17:00
Telefon
08 501 006 60
Öppet vardagar 09:00-17:00
E-post
kundtjanst@opr-foretagslan.se
   
   
21.09.2017
För oss är det viktigt att verksamheten är transparent. Detta syns till exempel genom att du alltid... Läs mer…
15.08.2017
Vi frågade kunderna hur väl vi har lyckats betjäna dem. Kunder som använt tjänsten OPR-Företagslån... Läs mer…
13.06.2017
Vår produktägare och handläggare för företagslån Johan Lohman delar med sig av sina erfarenheter... Läs mer…
05.06.2017
Vi på OPR-Företagslån tar gärna emot ansökningar när som helst på dygnet. I och med att tisdag den... Läs mer…