Likviditet

Likviditet och extern finansiering

Likviditet är ett brett lånesyfte. Det kan delas upp på en rad olika underkategorier, allt från allmän likviditetsbrist till uppbyggnad av buffert. Strukturen för ett företagslån som ska skapa god likviditet är dock i regel ganska tydlig – skapa ett temporärt inflöde av likvida tillgångar och fördela omkostnaden på en längre tid. En god likviditet skapar förutsättningar för en rad olika möjligheter för ditt företag och för vissa kan målet vara så enkelt som att skapa en trygghet i att det finns kapital om behov skulle uppstå.
Vad en bör tänka på är dock, såtillvida ärendet inte är akut, när i tiden det passar bäst att skapa denna förutsättning genom extern finansiering i form av ett företagslån. Det gäller att satsa och betrakta företagslånet som en investering även om detta dock inte är något som ska göras i blindo. En bakomliggande faktor för att våga satsa är fördjupad förståelse i sin verksamhet i allt från säsongsbetonade faktorer till förväntade omkostnader då likviditet är ett måste - god kunskap ska ligga till grund för ett affärsmässigt beslut. Planera således ditt företagslån efter när du förväntar få in likvida medel från din egen verksamhet. Då vet du hur länge du behöver lägga upp lånet och då kan du se till att du enbart betalar för vad du verkligen behöver.

Tvåfronts-lösning

Som företagare bör man inte enbart förlita sig på extern finansiering och företagslån. Detta ska snarare betraktas som ett nödvändigt komplement till en god intern struktur som främjar likviditet i allmänhet. Detta kan exempelvis åstadkommas genom att ha en god och genomarbetad struktur för faktureringsrutiner – i vissa fall kan det även vara nödvändigt att reglera mot kortare faktureringstider. Det allra viktigaste är dock god planering. Det kan åstadkommas genom att skapa, samt följa upp, en likviditetsbudget. Med hjälp av en likviditetsbudget är det enkelt att hålla koll på allt kapital som ligger ute samt när det förväntas komma in. På så sätt kan företagaren enkelt planera sin likviditet och avlasta i förväntade svackor.
Som företagare är det självklart omöjligt att helt och hållet förutspå samt, i detalj, planera för det oväntade. Oförutsedda omständigheter kommer och går och kan komma att ställa krav på likvida medel. I dessa fall är det viktigt att inte låta sig nedslås då detta är något som drabbar alla. Men med god förberedelse kan inverkan på verksamheten minimeras. Synergin mellan god planering och extern finansiering är ett bra recept i detta sammanhang.

Ansök om ett företagslån här

 

Expansion

Kassaflöde

Fakturor

Renovering

 

Tillbaka till lånesyften

kr

Lånebelopp för litet
  • Månatlig återbetalning:
    kr
  • Totalt att återbetala:
    kr
Ansök här

Avgiften är ett exempel. Den faktiska månadsavgiften baseras på en helhetsbedömning av ditt företag.

01.06.2020
Som bekant så är det fortsatt turbulenta tider för småföretagare och inga tydliga svar på... Läs mer…
16.10.2019
Tillfälliga driftstörningar Dessavärre upplever vi tillfälliga driftstörningar som kan förlänga... Läs mer…
21.08.2019
Kick-off med jobbet? Semestertiderna rör sig mot sitt slut och de flest verksamheter är tillbaka på... Läs mer…
28.05.2019
Även väl fungerande företag kan stöta på temporära, säsongsberoende och återkommande utmaningar.... Läs mer…