Kassaflöde

Problem med kassaflödet är ett vanligt lånesyfte och kan i vissa fall undvikas genom att vara proaktiv i frågan. Om en som företagare inte är det finns en risk för framtida likviditetsproblem vilket kan skada verksamheten. Genom att ta kontroll över sitt kassaflöde skapas rätt förutsättningar för att hantera oförutsedda kostnader och göra nödvändiga investeringar.

Vad är kassaflöde?

Kassaflöde är enkelt formulerat alla pengar som går in och ut i ens verksamhet. Därav så är tidpunkten grundläggande när en analyserar sitt kassaflöde. Det är när pengarna inkommer som är avgörande för verksamhetens ekonomiska förmåga – och inte enbart att en produkt blivit såld. En betalning från en kund sex månader fram i tiden innebär att pengarna inte kommer vara tillgängliga förens efter just sex månader. Om en inte har kontroll över tidpunkterna för inbetalningar så vet en inte heller hur sin förmåga att göra utbetalningar ser ut. En sådan situation riskerar leda till obetalda fakturor vilket är negativt för ens verksamhet, trots att lönsamheten kan se mycket bra ut.

Hur gör man?

För att få en översikt över sitt kassaflöde så bör en därför göra en kassaflödesanalys. Normalt sett så är en kassaflödesanalys indelad i kvartal och beräknar hur mycket pengar som finns i början och slutet av en viss period. Först så beräknar en de olika källorna till inkomst för ens verksamhet under det kvartalet (projekt, beställningar, försäljning) samt hur ens egen kassa ser ut i början av perioden. Sedan så beräknar en alla kostnader och därav pengar som går ut från verksamheten (löner, material). Detta jämförs och ger ett resultat som avgör hur ens likviditet kommer se ut inför nästa kvartal. Det är viktigt att tänka på att det enbart är transaktioner som räknas. Om en kund beställer ett jobb första kvartalet men betalning sker i det tredje, så är det i det tredje kvartalet som inkomsten skall redovisas i kassaflödesanalysen. Det är väldigt enkelt och genom detta så får en större kontroll på sin verksamhet, samt att det ger bättre möjligheter att ta rätt beslut i utmanande situationer.

I vissa fall så visar ens kassaflödesanalys att det ser bra ut på sikt, men att det i närtid saknas likviditet. Vid dessa tillfällen kan det därför vara gynnsamt att söka finansiering externt så att verksamheten kan fortsätta som vanligt. Kassaflödesproblem är därmed ett vanligt syfte till ett företagslån.

Ansök om ett företagslån här

 

Expansion

Likviditet

Fakturor

Renovering

 

Tillbaka till lånesyften

kr

Lånebelopp för litet
  • Månatlig återbetalning:
    kr
  • Totalt att återbetala:
    kr
Ansök här

Avgiften är ett exempel. Den faktiska månadsavgiften baseras på en helhetsbedömning av ditt företag.

01.06.2020
Som bekant så är det fortsatt turbulenta tider för småföretagare och inga tydliga svar på... Läs mer…
16.10.2019
Tillfälliga driftstörningar Dessavärre upplever vi tillfälliga driftstörningar som kan förlänga... Läs mer…
21.08.2019
Kick-off med jobbet? Semestertiderna rör sig mot sitt slut och de flest verksamheter är tillbaka på... Läs mer…
28.05.2019
Även väl fungerande företag kan stöta på temporära, säsongsberoende och återkommande utmaningar.... Läs mer…