Företagslån - Smidigt och enkelt

Att finansiera sitt företag genom olika typer av företagslån är inget nytt koncept. Det är vanligtvis en nödvändighet för alla företag. Alla företag, stora som små behöver finansiellt stöd för eller senare, om det så beror på oväntade utgifter eller oväntade expansionsmöjligheter. Det är denna självklara princip som företagslån bygger på. Det är med hjälp av företagslån, skräddarsydda för sitt enskilda syfte, som företag optimera sin tillväxt. Hur fungerar då ett företagslån och vad är det som skiljer företagslånet från ett vanligt lån samt vad finns det för olika typer av företagslån? 

Vad är skillnaden?

Den stora skillnaden med ett företagslån är inte tillgängliga lånevolymer utan principen utifrån beviljande av företagslånet. Den som ansöker om ett företagslån snarare än ett vanligt måste självklart vara företagare men hen kommer även bedömas lämplig utifrån  helt andra parametrar. Exempelvis företagets omsättning, vinstmarginal, skuldsättning och så vidare. Det är detta som är den stora avvikelsen vad gäller företagslån och vanliga låneformer. Oftast kräver företagslån någon typ av pantsättning av företagets egendom. Detta är vad som i fackterminologi benämns som “säkerhet” - en säkerhet för låneförmedlaren att kunna avkräva detta om företagslånet ej skulle komma att återbetalas. Företagslånet kan anses vara mer komplicerat än ett vanligt lån då det bygger på en rad olika principer.

Hur skiljer sig olika långivare?

Olika låneförmedlare har självklart egna kriterier för vem som är lämpad för ett företagslån även om de mäter samma saker. Att få ett företagslån kan därför visa sig enklare eller svårare beroende på vem man vänder sig till. Processen för att erhålla ett företagslån kan även variera i handläggnings samt utbetalningstid. De större bankerna som erbjuder företagslån brukar vanligtvis ha höga kriterier för vem som får företagslån kombinerat med lång och komplicerad handläggning samt utbetalning. Vart företag bör dock ha någon typ av företagsfinansiering i samarbete med de traditionella bankerna som de kan stödja sig mot i långsiktiga finansiella lösningar. Detta är det traditionella företagslånet utformat av storbankerna.

Varför OPR-Företagslån?

Sedan finns det även nyare moderna företagslån som specialiserat sig inom just företag. Dessa företag erbjuder oftast en bättre flexibilitet och ett bättre fokus på tillgänglighet och smidighet än storbankerna. Dessa snabbare, förvisso dyrare, företagslån är skapade för att tillgodose mer akuta, tidskrävande, lånebehov. Denna snabbare typ av företagslån bör inte stå i konflikt med den mer traditionella varianten av företagslån. Det bör snarare ses som ett komplement till mer traditionell finansiering. OPR-företagslån tillhör den snabbare mer tillgängliga adaptionen av företagslån. Ett företagslån som bygger på akuta eller oförutsägbara behov. Vi anser att företagslån ska kunna betalas ut samma dag och att ett modernt och nytänkande företagslån inte ska innebära något pappersarbete eller tidskrävande handläggning. Gör du ansökan i god tid på dagen ska du kunna få återkoppling och/eller utbetalning samma dag.

 

Ansök om ett företagslån här

kr

Lånebelopp för litet
  • Månatlig återbetalning:
    kr
  • Totalt att återbetala:
    kr
Ansök här

Avgiften är ett exempel. Den faktiska månadsavgiften baseras på en helhetsbedömning av ditt företag.

Kundtjänst

Öppet vardagar 08:00-16:00
Telefon
08 501 006 60
Öppet vardagar 08:00-16:00
E-post
kundservice@opr-foretagslan.se
   
   
01.06.2020
Som bekant så är det fortsatt turbulenta tider för småföretagare och inga tydliga svar på... Läs mer…
16.10.2019
Tillfälliga driftstörningar Dessavärre upplever vi tillfälliga driftstörningar som kan förlänga... Läs mer…
21.08.2019
Kick-off med jobbet? Semestertiderna rör sig mot sitt slut och de flest verksamheter är tillbaka på... Läs mer…
28.05.2019
Även väl fungerande företag kan stöta på temporära, säsongsberoende och återkommande utmaningar.... Läs mer…