Företagslån för byggföretag

Bristande likviditet för byggfirman? Fakturainbetalningar från kund som inte inkommer? Behov av att vidareutveckla marknadsföringen?

Utmaningarna kan vara många som hantverkare och ibland så går det inte att lösa internt. Likviditetsbrist är något som de flesta bolag upplever och ett smidigare företagslån är en av de vanligaste lösningarna. Som tur är finns det idag alternativ mot de stora bankerna vilket möjliggör hantverkare- och byggfirmors möjligheter att få ett flexibelt företagslån när det behövs som mest.

Det byggs idag mycket bostadsprojekt och många bedömer byggbranschen som växande för ett långt tag framöver. Möjligheterna att som egen hantverkare att utveckla sin verksamhet är därför stora. Att göra en expansion i form av nyanställningar, införskaffa bättre maskiner och verktyg samt marknadsföring är exempel på vad som möjliggör ett byggföretag att växa. Det kan även gälla utökning av produktlinjen och börja erbjuda ytterligare tjänster som exempelvis måleri eller takläggning.

Det som hindrar många hantverkare från att ta nästa steg för företaget är att de interna resurserna inte räcker till. Trots att en solid idé för att öka omsättningen finns så lyckas man inte ta klivet som krävs då likviditeten inte är tillräcklig.

Ovanstående anledningar är därför en vanlig orsak till att byggföretag ansöker om företagslån. Ett flexibelt och tryggt företagslån som blir utbetalat när man som mest behöver det som mest. Med tydliga och transparenta villkor skapas en tydlighet. Istället för att syssla med krångligt pappersarbete kan du som företagare fokusera på det som är mest essentiellt av verksamheten.

Vilka är de vanligaste anledningarna för ett företagslån för byggföretag?

Det finns många olika situationer då företag verksamma i byggbranschen är i behov av ett företagslån. Det finns dock några lånesyften som tillhör det mer ordinära.

Exempelvis så är det vanligt att en slipmaskin eller grävmaskin slutar fungera och då kan likviditetsförstärkning behöva komma fort – varje dag som går utan att en maskin fungerar kan orsaka stora inkomstbortfall. Därför är renovering ett vanligt lånesyfte. Andra verksamheter får problem med kassaflödet till följd av att något oförutsett skett på marknaden. Ett inställt jobb kan tvinga verksamheter att revidera prognosen över det framtida kassaflödet. Byggföretag som jobbar med större projekt kan erfara likviditetsproblem om kunder blir sena med fakturainbetalningar. Det kan i sin tur leda till att komplikationer uppstår när varor ska inköpas till nästa stora projekt. I en sådan situation kan ett snabbt företagslån fylla sitt syfte. Läs mer om hur din verksamhet kan förbättra kundrelationer och förhindra att fakturainbetalningar blir försenade här.

OPR-Företagslån inför avgiftsreduktion

OPR-Företagslån har hjälpt tusentals företagare med likviditetsförstärkning sedan start. Bland företag verksamma inom byggindustrin är det ett särskilt populärt låneerbjudande som uppskattas av många. Nu erbjuds även en avgiftsreduktion på 20% av kostnaden för lånet vilket möjliggör än mer för byggföretagen runt om i Sverige. Med ett företagslån så försvinner den friktion som uppstår till följd av exempelvis sena inbetalningar från kunder.

Ansök om ett företagslån här

kr

Lånebelopp för litet
  • Månatlig återbetalning:
    kr
  • Totalt att återbetala:
    kr
Ansök här

Avgiften är ett exempel. Den faktiska månadsavgiften baseras på en helhetsbedömning av ditt företag.

01.06.2020
Som bekant så är det fortsatt turbulenta tider för småföretagare och inga tydliga svar på... Läs mer…
16.10.2019
Tillfälliga driftstörningar Dessavärre upplever vi tillfälliga driftstörningar som kan förlänga... Läs mer…
21.08.2019
Kick-off med jobbet? Semestertiderna rör sig mot sitt slut och de flest verksamheter är tillbaka på... Läs mer…
28.05.2019
Även väl fungerande företag kan stöta på temporära, säsongsberoende och återkommande utmaningar.... Läs mer…